GKS YÖNETİMİ

GKS YÖNETİMİ

Sadun CESUR
İcra Kurulu Başkanı

Sadun Cesur, 1970 yılında İstanbul’da doğdu. Mesleki kariyerine ilk adımını 1985’te lise yıl - larında attı. Mezuniyetinin ardından, sektörün önde gelen firmalarından Gümrükçüler Güm - rükleme Bürosu’nda çalışmaya başladı ve tam 21 yıl boyunca aynı firmada yönetici yardımcılığı dahil farklı görev ve sorumluluklar aldı. Çok uzun senelerden bu yana tanıdığı Gürcan Doğan’ın yaklaşık 45 yıllık mesleki tecrübesini, GKS ismiyle yeniden kurumsallaştıran Cesur, aynı zamanda CEO sıfatıyla şirket yöneticiliğini de yapmakta. İş bilgisi, takım çalışmasına ver - diği önem ve iletişim konularındaki başarısıyla öne çıkan Cesur, şirketin ileri teknolojiye enteg - re olması adına da önemli projelere imza atıyor. GKS’nin misyon ve vizyonunu bizzat kaleme alan ve şirketin hedeflerine ulaşabilmesi adına, müşteri memnuniyeti odaklı olarak, mesai tanı - maksızın çalışmayı ilke edinen Cesur, evli ve 1 çocuk babası.


Gürcan DOĞAN
İcra Kurulu Üyesi

1974’ten bu yana gümrük mü - şavirliği sektörünün fiilen içerisinde yer alan Gürcan Doğan,1953 Ankara doğumlu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü mezunu olan Doğan, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derne - ği (İGMD) Denetim Kurulu ve Etik Kurulu Üyeliği ile Adalet Komisyonlarında bilirkişi gö - revlerinin yanı sıra, yine İGMD bünyesinde Gümrük Kanunu ve Kaçakçılık Kanunu Eğit - menliği de yaptı. Sektörün duayen isimlerin - den biri olan Doğan, gümrük müşavirliğiyle ilgili çok sayıda kurum ve kuruluşa danışman - lık vb alanlarda destek verdi. 45 yıla yakın tecrübesinin GKS ismiyle yeniden kurumsallaş - tırılmasına öncü olan Gürcan Doğan, İngilizce biliyor. Doğan evli ve 2 çocuk babası.

Cumhur BAŞAT İcra Kurulu Üyesi

1954 Kastamonu doğumlu olan Cumhur Başat, İstanbul Ata - türk Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü mezunu. Mesleğe 1972 yılında başlayan Başat, aynı yıl Gümrük Müşavirliği Yardımcı - lığı karnesini aldı. Çalışma ha - yatının ilk döneminde yüksek tahsilini de tamamlayan Başat, 47 yıldan bu yana sektörün he - men her alanında faal olarak çalışmakta. Farklı gümrük firmalarında yöneticilik ve danışmanlık da yapan Cumhur Başat, 2013’te GKS yönetimine katıldı. Cum - hur Başat, Gümrük Müşavirleri ve Yardımcıları Derneği üyesi. Başat evli ve 2 çocuk babası.

TAKİP EDİN
BLOG / DUYURU

Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin