Haberler

______________________________

WEB SAYFAMIZ HİZMETİNİZDE !...


İthalat, İhracat, Gümrükleme ve buna bağlı mevzuatlardaki değişiklikleri, yenilikleri tekip edebileceksiniz.

Günlük döviz kurlarını ulaşabilcek, Gümrük işlerimleri ile ilgili belgeleri istediğinizde indirebilceksiniz.
________________________________

GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN MESLEKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

İthalatta :

 1. Gümrük müşaviri kendisine verilen evrakları süratle tetkik ederek varsa eksiklerini aynı gün içerisinde müşterisine bildirir.
 2. Taşıyıcı veya acentesiyle derhal irtibat kurup eşyanın gelip gelmediğini ve geldi ise hangi gümrüğe boşaldığını, gelmedi ise ne zaman beklendiğini öğrenir.
 3. Gerekli fizibilite çalışmasını yaparak eşyayı sınıflandırır, yani G.T.İ.P. (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) belirler.
 4. Gelen mal ile ilgili maliyet çıkartarak Ordino, Gümrük Vergileri, Ardiye, Nakliye ve ödenmesi gereken diğer vergi ve masraflar hakkında bilgi verir.
 5. Geçici depolama yerlerine boşalmış eşyanın işlemleri süratle ikmal edilecek gerekirse mesai yatırılarak fazladan ardiye ödenmesine imkan bırakmamaya gayret eder.
 6. Muayene esnasında veya başkaca koşullarda eşyanın hasarlı veya eksik olduğu tespit edilirse sigorta işlemleri için şirkete aynı gün içinde haber verilr.
 7. Herhangi bir sebepten gümrük idaresiyle vaki olacak her ihtilafı halletmeye gayret etmekle birlikte aynı gün müşterisine gerekli bilgiyi verir.
 8. Gümrük müşaviri biten işlerle ilgili tüm belgeleri komple bir nüsha beyanname ve faturasıyla birlikte 2 gün içinde şirkete tevdi eder.

İhracatta :

 1. Gümrük müşaviri kendisine verilen ihracat detaylarını ve evrakları süratle tetkik ederek varsa eksiklerini aynı gün içerisinde müşterisine bildirir.
 2. Taşıyıcı veya acentesiyle derhal irtibat kurup vasıtanın yükü ne zaman alacağını, hangi gümrükten çıkış işlemi yapacağını ve vasıta ile ilgili gerekli tüm bilgileri öğrenir.
 3. Gerekli fizibilite çalışmasını yaparak eşyayı sınıflandırır, yani G.T.İ.P. (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) belirler.
 4. Gidecek eşyaya ilişkin gerekli dökümantasyonları hazırlar, ilgili onay mercilerinden (Ticaret Odası, İhracatçılar Birliği, Konsolosluk vb) onaylatır.
 5. Gümrük Müsteşarlığına on-line bağlantılı olarak, Gümrük Çıkış Beyannamesini ofisinden E.D.I. sistemiyle tescil eder ve ihracat evrakları ile birlikte Çıkış Gümrüğüne sunar.
 6. İhraç edilecek eşyanın Gümrük işlemlerini süratle tamamlayarak, gerekirse mesai yatırılarak taşıyıcı vasıtanın ihraç yükü ile birlikte bir an çıkmasına gayret eder.
 7. Herhangi bir sebepten gümrük idaresiyle vaki olacak her ihtilafı halletmeye gayret etmekle birlikte aynı gün müşterisine gerekli bilgiyi verir.
 8. Gümrük müşaviri, ihracat sonrası Bankaya verilecek evrakları düzenler ve çıkış evraklarından bir takım hazırlayarak, hizmet faturasıyla birlikte 2 gün içinde şirkete tevdi eder.
 • Bütün bunları yaparken en önemli sorumluluğunun
 • MÜŞTERİSİNİN DIŞTİCARETİNE ÖZGÜ SIRLARINI DAİMA GİZLİ TUTMAK VE KENDİSİNE DUYULAN GÜVENİ SARSMAMAK
 • Olduğunun bilincindedir.

about

iletişim bilgileri

Adres:
KUYUMCUKENT
1.Plaza Kat.7 No.2
Yenibosna
İSTANBUL - TÜRKİYE

Telefonlar :
+90 212 603 1771

Fax :
+90 212 603 1694

E-posta :
info@gksgumrukleme.com