Haberler

______________________________

WEB SAYFAMIZ HİZMETİNİZDE !...


İthalat, İhracat, Gümrükleme ve buna bağlı mevzuatlardaki değişiklikleri, yenilikleri tekip edebileceksiniz.

Günlük döviz kurlarını ulaşabilcek, Gümrük işlerimleri ile ilgili belgeleri istediğinizde indirebilceksiniz.
________________________________

MİSYONUMUZ

Gümrük Müşavirliği hizmeti veren şirketler 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu açısından hizmet verdikleri firmalar ile birlikte müteselsilen sorumludurlar . Ayrıca, gerek Gümrük Müşavirinin ve gerekse Müşavirlik Şirketinde çalışanların, Tebligat Kanunundan, Amme Alacakları Kanununa, Uluslararası Sözleşmelerden AB Uyum Yasalarına kadar yüzlerce Kanun ve Mevzuatlardan, Tebliğ ve Genelgelerden haberdar ve bu konularda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir

Biz de yasaların öngördüğü şekilde sorumluluklarımızın bilincinde olarak, Dış Ticaret işlemlerinde gerekli her türlü yasa, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ vb. mevzuatları takip ederek bilgi sahibi olur, hizmet sunduğumuz firmaları en doğru şekilde bilgilendirerek dış ticaretin değişen kurallarına uygun ve hızlı bir şekilde işlemlerinin yürütülmesine çalışırız.

Yine yasalar ve ilgili mevzuatlar gereği, Gümrük Müşavirleri Derneği üyesi olan kuruluşumuz, meslek etiği açısından ülkemizin Dış Ticaret işlem hacmindeki öneminin ve yerinin bilincinde ve sorumluluğunda olarak ekip çalışmasını "Önce kaliteli ve doğru hizmet" anlayışı ile sunmayı yıllardır sürdürerek, müşterilerinden kazanacağı en önemli şeyi, yanigüvenlerini kazan anlayışı ile sunmayı yıllardır sürdürerek, müşterilerinden kazanacağı en önemli şeyi, yani  güvenlerini kazanmıştır.


about

iletişim bilgileri

Adres:
KUYUMCUKENT
1.Plaza Kat.7 No.2
Yenibosna
İSTANBUL - TÜRKİYE

Telefonlar :
+90 212 603 1771

Fax :
+90 212 603 1694

E-posta :
info@gksgumrukleme.com