Haberler

______________________________

WEB SAYFAMIZ HİZMETİNİZDE !...


İthalat, İhracat, Gümrükleme ve buna bağlı mevzuatlardaki değişiklikleri, yenilikleri tekip edebileceksiniz.

Günlük döviz kurlarını ulaşabilcek, Gümrük işlerimleri ile ilgili belgeleri istediğinizde indirebilceksiniz.
________________________________


GÜMRÜKLEME İŞLEMLERİ

 • İthalat gümrüklemesi hizmet içeriği

  • İthalatı düşünülen eşya için Maliyet hesaplaması
  • Dış Ticarete ilişkin mevzuat danışmanlığı
  • Gelen mallarla ilgili İthalat evraklarının firmanızdan alımı
  • Taşıyıcı firmadan Ordino alımı
  • G.T.İ.P. (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) numarası tesbiti
  • Gümrük Vergileri ve diğer masrafların hesap edilerek firmanıza maliyet bildirimi
  • Teminat mektubu veya bloke çeklerin alımı
  • Gümrük beyannamesi tescili ve işlemlerin takibi
  • Gümrükleme işlemi biten malların deponuza teslimi
 • İthalat gümrüklemesi hizmet içeriği

  • İhracatı düşünülen eşya için Dış Ticarete ilişkin mevzuat danışmanlığı
  • İhracatçı Birlikleri üyeliği yapılması
  • Çıkış Faturasının düzenlenmesi
  • Gümrük beyannamesi tanzimi
  • ATR, EUR1, Menşe Şehadetnamesi v.b. belgenin tanzimi ve Ticaret Odası tasdikleri
  • İhracatçı Birlikleri tasdiki
  • Gümrük Çıkış beyannamesi takibi
  • Gümrük Beyannamelerinin kapanışları
  • Evrak teslimatı (KDV, Banka ve Firma Dosyaları teslimi)
 • Diğer Gümrük İşlemleri

  • Aktarma ve Transite ilişkin Gümrük İşlemleri
  • Antrepo Beyannamesi tanzimi ve tescili
  • Geçici Çıkış ve Geçici Giriş İşlemleri
  • Teminat Çözümleri
  • Eşyaya uygulanacak Gümrük Rejiminin tesbiti
  • Bağlayıcı Tarife Bilgisi alınması
  • Bağlayıcı Menşe Bilgisi alınması
  • Kota, Gözetim Belgesi, Kontrol Belgesi, Sağlık sertifikası
  • ve Müze Raporları gibi eşyaya özgün belgelerin alınması


about

iletişim bilgileri

Adres:
KUYUMCUKENT
1.Plaza Kat.7 No.2
Yenibosna
İSTANBUL - TÜRKİYE

Telefonlar :
+90 212 603 1771

Fax :
+90 212 603 1694

E-posta :
info@gksgumrukleme.com