İhracat gümrüklemesİ

İHRACAT GÜMREKLEMESİ

- İhracatı düşünülen eşya için dış ticarete ilişkin mevzuat danışmanlığı,
- İhracatçı Birlikleri üyeliği yapılması, - Çıkış faturasının düzenlenmesi, - Gümrük beyannamesi düzenlemesi,
- ATR, EUR1, Menşe Şehadetnamesi v.b. belgenin tanzimi ve Ticaret Odası tasdikleri, - İhracatçı Birlikleri tasdiki,
- Gümrük çıkış beyannamesi takibi, - Gümrük beyannamelerinin kapanışları, - Evrak teslimatı (KDV, Banka ve Firma Dosyaları teslimi)

TAKİP EDİN
BLOG / DUYURU

Diğer Hizmetler

Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin