İhracat gümrüklemesİ

İHRACAT GÜMREKLEMESİ

İhracatı düşünülen eşya için dış ticarete ilişkin mevzuat danışmanlığı,
İhracatçı Birlikleri üyeliği yapılması,  Çıkış faturasının düzenlenmesi, - Gümrük beyannamesi düzenlemesi,
ATR, EUR1, Menşe Şehadetnamesi v.b. belgenin tanzimi ve Ticaret Odası tasdikleri,  İhracatçı Birlikleri tasdiki,
Gümrük çıkış beyannamesi takibi,  Gümrük beyannamelerinin kapanışları,  Evrak teslimatı (KDV, Banka ve Firma Dosyaları teslimi)

TAKİP EDİN
BLOG / DUYURU

Diğer Hizmetler

Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin